Datacenters: de basis van uw data

Steeds meer bedrijven zijn afhankelijk van hun data en dit vormt dan ook de basis van hun bedrijfsvoering. Men zegt wel eens: ‘data is the new money’, en mensen met data bezitten de macht. Om te zorgen dat deze waardevolle data niet verloren gaat is het van belang om deze op de juiste manier op te slaan. Hoewel nog steeds bedrijven ervoor kiezen op de data intern op te slaan, groeit de markt voor externe partijen die zich volledig richten op de veilige en efficiënte opslag van bedrijfsdata. Ook in Nederland neemt het aantal datacenters toe. Bij voorkeur zoeken zij een Datacenter Amsterdam om zo dicht bij de Randstad hun waardevolle data op te slaan. Zo’n Datacenter Amsterdam biedt ruimtes van verschillend formaat en server racks die voor langere periodes gehuurd kunnen worden. Zij garanderen de constante stroomvoorziening en brandveiligheid, wat hen onderscheidt van minder veilige interne opslagcentra. Data is een bron die zich per bedrijf continue aan blijft vullen, en steeds meer bedrijven zullen overwegen om deze kostbare data extern op te slaan. Los van fysiek ruimtegebrek, ontbreekt het de bedrijven vaak aan 100% betrouwbare stroomvoorzieningen en een constant netwerk. De verwachting is dan ook dat deze markt blijft groeien en de externe opslag als een kostenefficiënt middel zullen beschouwen.